Wspieraj nas

Nieraz jeden maleńki ludzki gest, wyrażony szczerze z dozą dobroci,
dla kogoś czymś tak pięknym jest, jakby jego smutki słońcem ozłocił.
Szukaj