O Fundacji Uśmiech

Fundacja Uśmiech, powstała z inicjatywy artystów oraz ludzi mocno zaangażowanych w działania społeczne. Stawiamy sobie za cel wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie marginalizacji jednostek. 
Każdy człowiek powinien wychowywać się i żyć w przyjaznym mu otoczeniu, mieć możliwość rozwoju własnego i wsparcia w trudnych chwilach. Poprzez równy dostęp do kultury, sztuki i edukacji możemy zrealizować to marzenie. Profilaktyka zachowań ryzykownych i twórcze spędzanie czasu wolnego to klucz do zafascynowania dzieci wartościowymi przedsięwzięciami. Rozwijanie pasji i budowanie wartości moralnych, da szansę wejść pewnie w dorosłe życie naszym pociechą. Odpowiednie i profesjonalne wsparcie w momentach kryzysu życiowego to możliwość ich przezwyciężenia. Dbając razem o siebie nawzajem, w swoim najbliższym otoczeniu zdziałamy więcej. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej otwiera przed nami drogę do wspólnoty, w której dobrze się czujemy. Jesteśmy akceptowani i bezpieczni. 
Budujmy razem kapitał społeczny, który tworzy każdy z nas!
prezes zarządu
psychosocjolog
pracownik socjalny

Joanna Żabińska

Związana z działalnością na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Od lat zaangażowana w organizację wydarzeń mających na celu rozwój kreatywności, zainteresowań i pasji wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi liczne programy dotyczące wyrównywania szans społecznych i przeciwdziałania marginalizacji jednostek. Pracowała na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Z pasji i zamiłowania związana jest z teatrem od 10 lat. W swojej pracy, realizując cele fundacji, łączy możliwości jakie niesie kultura i sztuka.
członek zarządu
opiekunka środowiskowa

Aleksandra Fabin

Swoją przygodę z przedsięwzięciami społecznymi rozpoczęła już w szkole średniej. Zbiórki żywności, korepetycje dla dzieci czy pomoc w schronisku, każda inicjatywa była cenna. Obecnie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci. Kieruje także swoje działania na programy związane z aktywizacją seniorów. Współpracuje z domami dziennego pobytu i zakładami opiekuńczo- leczniczymi. Czas wolny poświęca rozwijając talent malarski i występując w teatrze dla dzieci.
kulturoznawca

Klaudia Piwowarczyk

Działaczka społeczna na rzecz budowania tolerancji i akceptacji międzykulturowej. Zajmuje się  organizacją wydarzeń dla dzieci łączących w sobie edukację i rozrywkę. Od lat związana z ASP w Krakowie i Elmhurst Art Museum w Chicago. Promuje aktywny wypoczynek, sport i zdrowy styl życia. Instruktorka snowboardu dla dzieci i młodzieży. Jej największą pasją są podróże.
psycholog

Damian Szajnowski

ważne dokumenty

Statut Fundacji Uśmiech

Szukaj