Fundacja Uśmiech, powstała z inicjatywy artystów oraz ludzi mocno zaangażowanych w działania społeczne. Stawiamy sobie za cel wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie marginalizacji jednostek. Każdy człowiek powinien wychowywać się i żyć w przyjaznym mu otoczeniu, mieć możliwość rozwoju własnego i wsparcia w trudnych chwilach. Poprzez równy dostęp do kultury, sztuki i edukacji możemy zrealizować to marzenie. Profilaktyka zachowań ryzykownych i twórcze spędzanie czasu wolnego to klucz do zafascynowania dzieci wartościowymi przedsięwzięciami. Rozwijanie pasji i budowanie wartości moralnych, da szansę wejść pewnie w dorosłe życie naszym pociechą. Odpowiednie i profesjonalne wsparcie w momentach kryzysu życiowego to możliwość ich przezwyciężenia. Dbając razem o siebie nawzajem, w swoim najbliższym otoczeniu zdziałamy więcej. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej otwiera przed nami drogę do wspólnoty, w której dobrze się czujemy. Jesteśmy akceptowani i bezpieczni. Budujmy razem kapitał społeczny, który tworzy każdy z nas!
Tworzymy programy socjalne skierowane na wspieranie rodzin a przede wszystkim dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy rozwój społeczności lokalnych, skupiając się na działaniach integracyjnych i aktywizacyjnych. Staramy się promować twórcze i wartościowe spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Tworzymy i organizujemy wydarzenia kulturalne dla rodzin i dzieci mających utrudniony dostęp do kultury i sztuki. Zajmujemy się profilaktyką zachowań ryzykownych oraz promocją zdrowego stylu życia. Kładziemy także nacisk na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz budowanie atmosfery zrozumienia i akceptacji drugiego człowieka. 
Szukaj