Co robimy?

Tworzymy programy socjalne skierowane na wspieranie rodzin a przede wszystkim dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy rozwój społeczności lokalnych, skupiając się na działaniach integracyjnych i aktywizacyjnych. Staramy się promować twórcze i wartościowe spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Tworzymy i organizujemy wydarzenia kulturalne dla rodzin i dzieci mających utrudniony dostęp do kultury i sztuki. Zajmujemy się profilaktyką zachowań ryzykownych oraz promocją zdrowego stylu życia. Kładziemy także nacisk na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz budowanie atmosfery zrozumienia i akceptacji drugiego człowieka. 
Szukaj